Kære medlemmer
KlokkeKlubbens ordinære generalforsamling blev aflyst på grund af nedlukning af kommunens bygninger og anlæg i forbindelse med Covid-19.
Nu indkalder vi til en ny omgang.
Vi afholder generalforsamling mandag den 18 maj kl. 17.00 ved klubhuset på tennisbaneanlægget.
Dagsorden ifølge vedtægterne.