Bliv medlem af Rødby Tennisklub - det koster kun:
 
Sæson 2022
 
Spillere - (fra og med 25 år)       
kr. 500   pr. sæson 
Spillere - (under 25 år)         
kr. 275    pr. sæson 

Henvendelse til: Lis Bille tlf. 29 41 12 45

Kontingent skal indbetales til Rødby Tennisklubs
konto i Jyske Bank:

Reg.nr. 0705 konto nr. 705-2110208

Husk at skrive dit navn i referencefeltet.

"Hjemme" på ferie/weekend medlemskab!
Er du flyttet fra Sydlolland, men besøger området regelmæssigt, kan du få et ferie/weekendmedlemskab til Rødby Tennisklub, som gælder for max. 8 besøg på en sæson.
Pris 200 kr.
Klubben har ketsjere og bolde.