Så fik vi i går afholdt den ordinære generalforsamling i god ro og orden.

Såvel formandens beretning som regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var stor udskiftning i bestyrelsen, men jeg er sikker på, vi har fået et godt hold, der vil arbejde for klubbens og medlemmernes bedste.
Så bestyrelsen ser sådan ud:
 
Lis Bille, formand
Lars Klausen, næstformand og baneansvarlig
Birgit Nielsen, kasserer
Hanne Bille Larsen, sekretær
Lene Krogsman
Kirsten Knudsen
 
Hvis man ønsker information om regnskab m.m., må man henvende sig til mig (Lis Bille).
 
Vi har fået leveret grus, og hvis vejret arter sig, vil de baneansvarlige snart få brug for nogle arbejdshold til under kyndig vejledning at klargøre banerne.
Jeg vender tilbage, når der er lavet en plan.