Den 14. marts 2017 har Rødby Tennis klub afholdt den årlige ordinære generalforsamling.
Der var ikke det store fremmøde, men heller ingen nævneværdige problemer.
Budgettet løb lige rundt, og bestyrelsesposterne var på plads.
Eneste udskiftning var, at Kirsten Knudsen ikke ønskede genvalg p.g.a. alder og med den nyligt overståede 80 års fødselsdag in mente, er det vel helt ok.
Bestyrelsen fortsætter med 5 medlemmer, der har startet projekt - FLERE MEDLEMMER, som bl.a. indbefatter – DM i FORENINGSUDVIKLING og VOKSENINTRODUKTION.
Vi håber, lokalbefolkningen vil prøve de tiltag af, som bliver annonceret i april og effektueret i maj.
Under eventuelt blev der også tid til at udveksle sjove anekdoter fra de sociale arrangementer, som medlemskab af Rødby Tennisklub også indeholder.