Før du melder dig ind i
Rødby Tennisklub...
  
Klik på billede for nærmere
info om prøvetime.
Meld dig ind i vores tennisklub.
Se hvordan her
Kun kr. 200,00 .....
RTK feriemedlemsskabKlik på billede for mere info
Kære medlemmer
KlokkeKlubbens ordinære generalforsamling blev aflyst på grund af nedlukning af kommunens bygninger og anlæg i forbindelse med Covid-19.
Nu indkalder vi til en ny omgang.
Vi afholder generalforsamling mandag den 18 maj kl. 17.00 ved klubhuset på tennisbaneanlægget.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kun kr. 50,00 pr. spilletime/bane

Klik på billede for mere info

download vejledning
via klik på billedet
           
          klik på billede