Gratis prøvetime?

Før du melder dig ind i
Rødby Tennisklub...
  
Klik på billede for nærmere
info om prøvetime.

Bliv medlem af Rødby Tennisklub

Meld dig ind i vores tennisklub.
Se hvordan her

Hjemme på ferie/weekend medlemsskab

Kun kr. 200,00 .....
RTK feriemedlemsskabKlik på billede for mere info

Stille og rolig generalforsamling 2017

Den 14. marts 2017 har Rødby Tennis klub afholdt den årlige ordinære generalforsamling.
Der var ikke det store fremmøde, men heller ingen nævneværdige problemer.
Budgettet løb lige rundt, og bestyrelsesposterne var på plads.
Eneste udskiftning var, at Kirsten Knudsen ikke ønskede genvalg p.g.a. alder og med den nyligt overståede 80 års fødselsdag in mente, er det vel helt ok.
Bestyrelsen fortsætter med 5 medlemmer, der har startet projekt - FLERE MEDLEMMER, som bl.a. indbefatter – DM i FORENINGSUDVIKLING og VOKSENINTRODUKTION.
Vi håber, lokalbefolkningen vil prøve de tiltag af, som bliver annonceret i april og effektueret i maj.
Under eventuelt blev der også tid til at udveksle sjove anekdoter fra de sociale arrangementer, som medlemskab af Rødby Tennisklub også indeholder.

Leje af udendørs tennisbane(r)

Kun kr. 50,00 pr. spilletime/bane

Klik på billede for mere info

Vejrudsigt Rødby

           
          klik på billede

Vedligeholdelse af tennisbanerne


download vejledning
via klik på billedet

Er du tilmeldt BOBLBERG

 BOBLBERG DK

 

Klik på billedet og tilmeld dig